Lokalne kryteria wyboru operacji i projektów

Informujemy, iż dnia 9 maja 2024 roku na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia „Lasowiacka Grupa Działania” podjęto uchwałę w sprawie przyjęcia lokalnych kryteriów wyboru operacji i projektów w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata...

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia z dnia 9 maja 2024 roku

W dniu 9 maja 2024 roku w Sali Gminnego Centrum Kultury w Grębowie odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Lasowiacka Grupa Działania”. Podczas zebrania przedstawiono sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie merytoryczne...

Przyjęcie Harmonogramu planowanych naborów wniosków

Szanowni Państwo, Informujemy, że Zarząd Stowarzyszenia „Lasowiacka Grupa Działania” na posiedzeniu w dniu 4 marca 2024 roku przyjął uchwałę numer 3/24 w sprawie przyjęcia Harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie w ramach Planu...
Skip to content