Kim jesteśmy

Władzami Stowarzyszenia są:

a) Walne Zebranie Członków

b) Rada

c) Zarząd

d) Komisja Rewizyjna

Na podstawie uchwał Rad Miejskich i Gminnych, 16 czerwca 2015 roku, doszło do połączenia Stowarzyszenia „Lasowiacka Grupa Działania” z Forum Mieszkańców Wsi „SANŁĘG” Lokalną Grupą Działania. W tym dniu Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia na prezesa Zarządu wybrało dotychczas pełniącego funkcję prezesa Zarządu Stowarzyszenia „Lasowiacka Grupa Działania” Mirosława Plutę. W dniu 20 lutego 2018 roku Prezesem Stowarzyszenia został wybrany Pan Paweł Gardy.

W skład Zarządu ponadto wchodzą przedstawiciele wszystkich jednostek samorządu terytorialnego z terenu powiatu stalowowolskiego i tarnobrzeskiego. Obecny Zarząd Stowarzyszenia liczy łącznie z prezesem 9 członków. Funkcję wiceprezesów pełnią Kazimierz Skóra (Wójt Gminy Grębów) oraz Marek Mazur (Wójt Gminy Baranów Sandomierski), natomiast na sekretarza Zarządu wybrany został Jan Pyrkosz (Wójt Gminy Radomyśl nad Sanem).

Członkami Zarządu są: Łukasz Bajgierowicz (Wójt Gminy Pysznica), Wiesław Ordon (Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Dęba), Sławomir Serafin (Wójt Gminy Bojanów), Leszek Surdy (Wójt Gminy Gorzyce) oraz Dariusz Toczyski (Burmistrz Gminy Zaklików).

Stowarzyszenie działa na obszarze dziewięciu gmin: Baranów Sandomierski, Bojanów, Gorzyce, Grębów, Nowa Dęba, Pysznica, Radomyśl nad Sanem, Zaklików oraz Zaleszany. Dzięki temu połączeniu Lokalną Grupę Działania tworzą wszystkie gminy dwóch powiatów stalowowolskiego i tarnobrzeskiego. Taki układ przestrzenny pozwala na realizację przedsięwzięć finansowanych z różnych źródeł – zarówno z budżetu programów krajowych, jak i unijnych. Obszar działalności połączonych stowarzyszeń liczy około 98 tysięcy mieszkańców.

W ramach perspektywy finansowej UE 2014-2020, Stowarzyszenie „Lasowiacka Grupa Działania” aplikowało o środki finansowe z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, które są przeznaczone między innymi na oddolne inicjatywy realizowane zarówno przez sektor publiczny, gospodarczy, jak i społeczny. W ramach nowej perspektywy finansowej, połowa budżetu, jaką dysponuje Lokalna Grupa Działania, przeznaczona jest na działania związane z powstawaniem nowych miejsc pracy. Zakłada się, iż środki te trafią na przedsięwzięcia związane z tworzeniem i rozwojem mikro i małych przedsiębiorstw. Całkowita kwota, jaką dysponuje Lokalna Grupa Działania, wynosi ponad 10 milionów złotych. Środki przeznaczone są na działania finansujące przedsięwzięcia realizowane na połączonym obszarze.

Zarząd Lokalnej Grupy Działania podjął decyzję o utrzymaniu potencjału administracyjnego, który wykorzystywany był na obydwu połączonych obszarach. Dzięki temu potrzeby mieszkańców – wnioskodawców w zakresie pomocy w ubieganiu się o środki finansowe będą realizowane tak, jak to miało miejsce dotychczas. Funkcjonują dwa biura: jedno w Nowej Dębie, drugie – w Zaleszanach.

Założenia, w oparciu o które stworzona została Lokalna Strategia.

Skip to content