Dokumenty dotyczące wdrażania LSR

Umowa o warunkach i sposobie realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR):

Link do pobrania: Umowa o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność nr 00025.UM09.6572.20001.2023 (format PDF, pojemność 13,9 MB).

Link do pobrania:  Aneks nr 1 do Umowy Nr 00025.UM09.6572.20001.2023 z dnia 9 stycznia 2024 roku (format PDF, pojemność 770 kB) zawarty w dniu 6 marca 2024 roku.

Załączniki do Umowy:

Pozostałe dokumenty dotyczące wdrażania LSR:

Legislacja Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej (PS WPR) na lata 2023-2027:

Skip to content