Siedziba Stowarzyszenia

Stowarzyszenie
„Lasowiacka Grupa Działania”

ulica Mikołaja Reja 7
39-460 Nowa Dęba

Numer telefonu: 15 846 22 19

Adres e-mail: biuro@lasowiacka.pl

Godziny otwarcia: od 7:00 do 15:00

Dane rejestrowe

Numer Informacji Podatkowej (w skrócie NIP): 8672185317
Numer REGON: 180387634
Numer Krajowego Rejestru Sądowego (KRS): 0000319475

Numer rachunku bankowego:

Bank Spółdzielczy oddział Nowa Dęba
25 9434 1083 2003 1300 0345 0001

Formularz kontaktowy

  Uwaga! Obowiązuje klauzula informacyjna:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie "Lasowiacka Grupa Działania" z siedzibą w Nowej Dębie (39-460), ulica Mikołaja Reja 7,

  2. dane będą przetwarzane na podstawie artykułem 6 ustawy 1 literami a RODO w celu statutowym Stowarzyszenia i nie będą udostępniane innym odbiorcom,

  3. dane osobowe będą przechowywane w bazie administratora i przetwarzane do czasu wniesienia sprzeciwu,

  4. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, a także prawo do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

  5. ponadto posiada Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych osobowych oraz prawo do przenoszenia tych danych na zasadach określonych w artykule 16–21 RODO,

  6. w każdej chwili ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

  Zapoznałem się z informacją dotyczącą przetwarzania moich danych osobowych zgodnie z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych i wyrażam zgodę na takie przetwarzanie.

  Skip to content