Walne Zebranie Członków

Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków. Każdemu członkowie zwyczajnemu Stowarzyszenia, bez względu na liczbę przedstawicieli obecnych na posiedzeniu przysługuje na Walnym Zebraniu Członków tylko jeden głos.

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należą wszystkie sprawy nie zastrzeżone Statutem do kompetencji innych władz Stowarzyszenia, a w szczególności:

 • podejmowanie uchwał określających kierunki działania, w tym uchwalanie LSR i jej aktualizacja z zastrzeżeniem 23 ustęp 2;
 • dokonywanie wyboru Prezesa Zarządu;
 • dokonywanie wyboru przewodniczącego Walnego Zebrania Członków i jego zastępcy, pozostałych członków Zarządu, Rady i Komisji Rewizyjnej;
 • odwoływanie oraz dokonywanie zmian i uzupełnianie składu władz Stowarzyszenia w trybie przewidzianym dla ich wyboru;
 • rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu;
 • uchwalanie wysokości, sposobu oraz terminu wnoszenia przez członków Stowarzyszenia składek rocznych oraz składek dodatkowych;
 • uchwalanie rocznego budżetu Stowarzyszenia;
 • ustalanie zasad gospodarowania mieniem Stowarzyszenia;
 • ustalanie wysokości sumy, do której Zarząd może w imieniu Stowarzyszenia samodzielnie zaciągać zobowiązania;
 • udzielanie absolutorium Zarządowi;
 • uchwalanie zmian w Statucie;
 • decydowanie o rozwiązaniu Stowarzyszenia i podziale jego mienia;
 • podejmowanie wszelkich działań i czynności niezbędnych do realizacji statutowych zadań Stowarzyszenia;
 • uchwalanie i dokonywanie zmian w regulaminach Walnego Zebrania Członków, Komisji Rewizyjnej, Rady oraz Zarządu;
 • rozpatrywanie skarg członków Stowarzyszenia na działalność Zarządu;
 • rozpatrywanie odwołań w sprawie odmowy przyjęcia kandydata na członka Stowarzyszenia;
 • podejmowanie uchwał w sprawach wnioskowanych przez Zarząd i Komisję Rewizyjną.

Lista członków Stowarzyszenia „Lasowiacka Grupa Działania”:

 1. Adamus Stanisław,
 2. Andura Leszek,
 3. Babiuch Teodora,
 4. Bąk Robert,
 5. Bednarczyk Agata,
 6. Belcik Danuta,
 7. Biały Beata,
 8. Biuro Handlu Zagranicznego MODBUT Wojciech Laskowski, Anna Laskowska,
 9. Brzezińska Marta,
 10. Cukiernia Motycze Elżbieta Witkowska,
 11. DREWLUX Jadwiga Kułaga,
 12. Drewniak Jerzy,,
 13. Durda-Chwałek Wioletta,
 14. Educrea Centrum Edukacji Magdalena Bąk,
 15. Firma Usługowa Wawrzyccy,
 16. Flis Marcin,
 17. Furdyna Elżbieta,
 18. Furtak Marcin,
 19. Gil Elżbieta,
 20. Gil Grażyna,
 21. Gil Jerzy,
 22. Gmina Baranów Sandomierski,
 23. Gmina Bojanów,
 24. Gmina Gorzyce,
 25. Gmina Grębów,
 26. Gmina Nowa Dęba,
 27. Gmina Pysznica,
 28. Gmina Radomyśl nad Sanem,
 29. Gmina Zaklików,
 30. Gmina Zaleszany,
 31. Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w Grębowie,
 32. Gminne Centrum Kultury w Grębowie,
 33. Gminny Klub Sportowy „KORONA” Bojanów,
 34. Gminny Ośrodek Kultury w Bojanowie,
 35. Grdeń Józef,
 36. Haliniak Stanisław,
 37. Hynowski Jacek,
 38. Jabłoński Aleksander,
 39. Janiec Grzegorz,
 40. Jesiołowski Sebastian,
 41. Jurek Lidia,
 42. Kamuda Zbigniew,
 43. Klub Sportowy „WISAN” Skopanie,
 44. Kobylarz Agnieszka,
 45. Koło Pszczelarzy w Nowej Dębie,
 46. Kołodziej Andrzej,
 47. Komitet Miast Bliźniaczych Nowa Dęba-Fermoy-Ploemeur,
 48. Kotwica Jan,
 49. Kotwica Małgorzata,
 50. Król Małgorzata,
 51. Kułaga Wojciech,
 52. Ludowy Klub Sportowy „SANNA” Zaklików,
 53. Ludowy Zespół Sportowy „KOLEJARZ” Knapy,
 54. Ludowy Zespół Sportowy „STRZELEC” Dąbrowica,
 55. Łącz Tadeusz,
 56. Mazur Sandra,
 57. Mazur Wojciech,
 58. Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Baranowie Sandomierskim,
 59. Nowodębskie Koło Diabetyków,
 60. Ochotnicza Straż Pożarna Siedleszczany,
 61. Ochotnicza Straż Pożarna Stany,
 62. Ochotnicza Straż Pożarna Suchorzów,
 63. Ochotnicza Straż Pożarna w Cyganach,
 64. Ochotnicza Straż Pożarna w Pysznicy,
 65. Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego,
 66. Olejarz Marek,
 67. Ordon Wiesław,
 68. Pastuła Piotr,
 69. Pełka Stanisława,
 70. Perła Monika,
 71. Pędziwiatr Robert,
 72. Piekarz Kazimiera,
 73. Polek Mieczysław,
 74. Polska Grupa CNC Damian Laskowski,
 75. Polska Grupa CNC Anna Laskowska,
 76. Pruś Tomasz,
 77. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „NATALIA” s.c.,
 78. Pyrkosz Wacław,
 79. Rachwał Anna,
 80. Rojek Sylwia,
 81. RR Service Mechanika Samochodowa Rafał Rycerz,
 82. Rutkowski Jan,
 83. Sałek Krzysztof,
 84. Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowej Dębie,
 85. Samołyk Tadeusz,
 86. Samorządowy Ośrodek Kultury w Nowej Dębie,
 87. Serafin Sławomir,
 88. Siudem Maria,
 89. Skimina Stanisław,
 90. Skura Karol,
 91. Smykla Mirosław,
 92. Stec Ryszard,
 93. Stowarzyszenie „Mała Ojczyzna Grębowszczyzna”,
 94. Stowarzyszenie „Tor Rozwoju”,
 95. Stowarzyszenie Bojanowskie Koło Wędkarskie „Stary Łęg”,
 96. Stowarzyszenie DĄB w Nowej Dębie,
 97. Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych „PROMYK”,
 98. Stowarzyszenie Klub Seniora w Wydrzy,
 99. Stowarzyszenie Kobiet Słomianej,
 100. Stowarzyszenie Młodzieży „Kreatywni w Działaniu”,
 101. Stowarzyszenie na rzecz Ekorozwoju i Promocji Wsi Jadachy,
 102. Stowarzyszenie na rzecz Ekorozwoju Wsi Cygany,
 103. Stowarzyszenie PANDOZ – Inicjatywa Rozwoju,
 104. Stowarzyszenie producentów Fasoli Tycznej „Piękny Jaś” we Wrzawach,
 105. Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Jastkowickiej,
 106. Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Zaklikowskiej,
 107. Stowarzyszenie Rolników Sołectwa Rzeczyca Długa,
 108. Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe w Chmielowie,
 109. Stowarzyszenie Wspólnota Rodzin Królowej Jadwigi,
 110. Sulich Edward,
 111. Surdy Małgorzata,
 112. Szałaj Izabela,
 113. Szczęch Marian,
 114. Ścipień Grzegorz,
 115. Towarzystwo Włościańskie „ŁUGI”,
 116. Trela Jan,
 117. Uczniowski Klub Sportowy „STENGA”,
 118. Usługi Radiestezyjne Gugała Leokadia,
 119. W Dolinie Sanu – Sudolanie,
 120. Wdowiak Barbara,
 121. Wdowiak Józef,
 122. Witkowski Wiesław,
 123. Wyka Alina,
 124. Zagrobelny Iwona,
 125. Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.,
 126. Zakład Stolarski Piotr Ryba,
 127. Zakrzewski Damian,
 128. Zych Czesława,
 129. Żyguła Teresa.
Skip to content