Rada Stowarzyszenia

Rada składa się od 9 do 12 członków wybranych w głosowaniu jawnym przez Walne Zebranie Członków spośród członków reprezentujących partnerów sektora publicznego, społecznego i gospodarczego.

Do wyłącznych kompetencji Rady należy:

 • wybór operacji,
 • ustalanie kwoty wsparcia.

W skład Rady Stowarzyszenia „Lasowiacka Grupa Działania” wchodzą:

 • Sektor publiczny:
  • Furtak Marcin,
  • Pędziwiatr Robert.
 • Sektor gospodarczy:
  • Haliniak Stanisław,
  • Kotwica Jan,
  • Laskowska Anna,
  • Ryba Piotr.
 • Sektor społeczny:
  • Krzyżanowska Anna,
  • Surdy Małgorzata,
  • Żyguła Teresa.
Skip to content