Szanowni Państwo,

W związku z rozpoczęciem prac związanych z przygotowaniem Strategii Rozwoju Lokalnego na lata 2023-2027, zwracamy się z prośbą o wypełnienie poniższej ankiety.

Badanie ma na celu analizę problemów, potrzeb i potencjałów rozwojowych na terenie objętym realizacją Lokalnej Strategii Rozwoju.
Dzięki ankiecie chcemy poznać opinie obecnych oraz przyszłych Beneficjentów na temat typów przedsięwzięć, jakie chcieliby realizować w kolejnym okresie programowania, tak aby opracowywana Strategia odpowiadała na potrzeby wszystkich mieszkańców.

Zgromadzone dane pozwolą na opracowanie kierunku działania, a także wyznaczenie celów oraz przedsięwzięć, jakie znajdą się w opracowywanym dokumencie.

Link do ankiety: Ankieta dla mieszkańców na potrzeby opracowania LSR na lata 2023-2027

Skip to content