W ramach prac nad Lokalną Strategią Rozwoju na lata 2023-2027 zebrano informacje dotyczące sytuacji edukacji na terenie LGD. Dane zostały pozyskane od 49 szkół podstawowych (publicznych placówek oświatowych) i obejmują między innymi:

 

Nazwa placówki oświatowej w Gminie

Liczba dzieci korzystających z pozalekcyjnych form edukacji i innych zajęć dodatkowych w szkole

2019 – 2020

2020 – 2021

Rodzaje prowadzonych zajęć dodatkowych na rzecz uczniów

Baranów Sandomierski

Zespół Szkół i Placówek w Baranowie Sandomierskim

259

266

Kółko matematyczne, szachowe, polonistyczne, języka niemieckiego, informatyczne, języka polskiego, języka angielskiego. W ramach zajęć rozwijających uzdolnienia prowadzono: zajęcia matematyczne, polonistyczne, robotyka, naukę gry na instrumentach, innowacje pedagogiczne- zajęcia rozwijające umiejętności uczniów z zakresu programowania. Prowadzono zajęcia przygotowujące do egzaminów oraz konkursów przedmiotowych, zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne, zajęcia dla uczniów powracających z zagranicy, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, korekcyjno – kompensacyjne, logopedyczne, zajęcia sportowe w ramach Szkolnego Klubu Sportowego.

Zespół Szkół w Skopaniu

200

195

W roku szkolnym 2019/2020 szkoła prowadziła następujące formy edukacji i innych dodatkowych zajęć w szkole: zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów: z języka polskiego, z przyrody, z języka angielskiego, z muzyki; zajęcia przygotowujące do egzaminu, zajęcia sportowe w ramach Szkolnego Klubu Sportowego.

W roku szkolnym 2020/2021 szkoła prowadziła następujące formy edukacji i innych dodatkowych zajęć w szkole: zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów: teatralne, z chemii, z matematyki, z historii, z muzyki, z gier planszowych; zajęcia przygotowujące do egzaminu, zajęcia sportowe w ramach Szkolnego Klubu Sportowego.

Zespół Szkół w Woli Baranowskiej

115

110

W latach szkolnych 2019/2020 oraz 2020/2021 szkoła prowadziła następujące formy edukacji i innych dodatkowych zajęć w szkole: koło matematyczne,  koło z języka polskiego, koło przyrodnicze, koło z języka angielskiego, zajęcia z uczniem powracającym z zagranicy, zajęcia rozwijające z języka angielskiego, zajęcia przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty, zajęcia sportowe w ramach Szkolnego Klubu Sportowego, zajęcia rozwijające uzdolnienia matematyczne,  zajęcia informatyczne, zajęcia z programowania i robotyki, zajęcia rozwijające uzdolnienia plastyczne, koło teatralne, koło biologiczno- chemiczne, ekologiczne, zajęcia kulinarne, zajęcia z ruchu drogowego oraz zajęcia rekreacyjno sportowe (szkółka piłkarska, rytmika).

Zespół Szkolno–Przedszkolny
w Dąbrowicy

112

147

W latach szkolnych 2019/2020 oraz 2020/2021 szkoła prowadziła następujące formy edukacji i innych dodatkowych zajęć w szkole: w ramach kółek: koła matematyczne „Kreatywna Matematyka”, „Aktywna Matematyka”, „Zdasz to”, koło języka angielskiego „Z angielskim przez świat”, Zajęcia czytelnicze – bajkoterapia „Bajki pomagają”, w ramach zajęć psychologiczno-pedagogicznych zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki, języka polskiego, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, terapeutyczne, teatr terapeutyczny, logopedyczne, Zajęcia sportowe w ramach Szkolnego Klubu Sportowego.

Zespół Szkolno Przedszkolny w Ślęzakach

343

262

W latach szkolnych 2019/2020 oraz 2020/2021 szkoła prowadziła następujące formy edukacji i innych dodatkowych zajęć w szkole: zajęcia w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej: dydaktyczno-wyrównawcze z języka polskiego i matematyki, korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, terapeutyczne, zajęcia rozwijające uzdolnienia z języka niemieckiego, języka angielskiego, artystyczne w ramach których odbywała się nauka gry na gitarze, nauka tańca i zajęcia w ramach zespołu muzycznego, zajęcia rozwijające uzdolnienia matematyczne oraz kółka – z robotyki, ekologii, ognisko muzyczne i szkółka sportowa.

Szkoła Filialna w Durdach podporządkowana Szkole Podstawowej w Zespole Szkół w Woli Baranowskiej

10

11

W latach szkolnych 2019/2020 oraz 2020/2021 szkoła prowadziła następujące formy edukacji i innych dodatkowych zajęć w szkole: w formie kółek: koło szachowe, koło języka angielskiego, koło komputerowe. Ponadto zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze, zajęcia sportowe w ramach Szkolnego Klubu Sportowego, w ramach Programu „Umiem pływać” uczniowie brali udział w zajęciach nauki pływania.

Bojanów

Publiczna Szkoła Podstawowa w Gwoźdźcu

58

58

W latach szkolnych 2019/2020 oraz 2020/2021 szkoła prowadziła następujące formy edukacji i innych dodatkowych zajęć w szkole: w ramach kółek: kółka matematyczne, z fizyki, biologiczne, języka polskiego, języka angielskiego. W ramach zajęć rozwijających uzdolnienia prowadzono innowacje pedagogiczne – z języka angielskiego, ortografii. Prowadzono zajęcia przygotowujące do egzaminów oraz konkursów przedmiotowych, zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla klas 1-3 oraz dla klas 4 – 8 z języka polskiego i z matematyki, korekcyjno – kompensacyjne, logopedyczne, zajęcia sportowe w ramach Szkolnego Klubu Sportowego oraz Sport Klubów.

Zespół Szkół w Bojanowie

174

171

W latach szkolnych 2019/2020 oraz 2020/2021 szkoła prowadziła następujące formy edukacji i inne dodatkowe zajęcia w ramach kółek: kółko matematyczne, szachowe, polonistyczne, języka polskiego, języka angielskiego. W ramach zajęć rozwijających uzdolnienia prowadzono zajęcia dodatkowe dla uczniów kl. I-III: „Mądra sowa”, „Mali odkrywcy”, „Chcę wiedzieć więcej”. Prowadzono zajęcia przygotowujące do egzaminów oraz konkursów przedmiotowych, zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne, zajęcia dla uczniów powracających z zagranicy, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, korekcyjno – kompensacyjne, logopedyczne, zajęcia sportowe w ramach Szkolnego Klubu Sportowego „Nike”.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Stanach

223

231

W latach szkolnych 2019/2020 oraz 2020/2021 szkoła prowadziła następujące formy edukacji i innych dodatkowych zajęć w szkole: zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki i języka polskiego; zajęcia korekcyjno-kompensacyjne; zajęcia rewalidacyjne dla uczniów z orzeczeniami; zajęcia logopedyczne; zajęcia rozwijające zainteresowania: „I Ty możesz zostać Pitagorasem”, „Ciekawostki matematyczne dla najmłodszych”, „Spotkania z fizyką”, „English Club”, „Pięknie piszę i sprawnie liczę”, „Przyroda wokół Nas”, „Deutsch macht Spaβ”, „Różne zabawy dla mądrych i ciekawych”.

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Przyszowie

150

144

W latach szkolnych 2019/2020 oraz 2020/2021 szkoła prowadziła następujące formy edukacji i innych dodatkowych zajęć w szkole: koło matematyczne, koło języka angielskiego „ Englisch Club”, koło polonistyczne, koło geograficzne, koło teatralne w języku angielskim, koło fizyczne. W ramach zajęć rozwijających uzdolnienia prowadzono innowacje pedagogiczne, zajęcia rozwijające umiejętności uczniów z zakresu programowania „W świecie nowych technologii, „Uczymy się programować”.

Prowadzono zajęcia przygotowujące do egzaminów oraz konkursów przedmiotowych, zajęcia dla uczniów powracających z zagranicy, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, korekcyjno – kompensacyjne, logopedyczne, zajęcia sportowe w ramach Szkolnego Klubu Sportowego.

Grębów

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Zabrniu

97

94

W latach szkolnych 2019/2020 oraz 2020/2021 szkoła prowadziła następujące formy edukacji i innych dodatkowych zajęć w szkole: zajęcia rozwijające z ekologii (kl. 0-III), zajęcia rozwijające z matematyki (kl. VIII), zajęcia wyrównawcze z matematyki i języka polskiego (kl. VII), zajęcia rozwijające z edukacji polonistycznej (kl. I), zajęcia rozwijające (kl.VI), rozwijające z edukacji czytelniczej „Czytam z klasą” (kl. II), zajęcia wyrównujące dla klasy III oraz klas IV-VI, zajęcia rozwijające „Żyjmy zgodnie z przyrodą” kl. IV, zajęcia rozwijające matematyczno-informatyczne (kl. V), zajęcia logopedyczne, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne (klas III, VI i  VII.), zajęcia rozwijające (kl. I-III) oraz wyrównujące dla klas IV-VI, zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze (kl. V).

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Żupawie

77

78

W latach szkolnych 2019/2020 oraz 2020/2021 szkoła prowadziła następujące formy edukacji i innych dodatkowych zajęć w szkole: zajęcia rozwijające kreatywność: programowanie, czytelnicze, matematyczne, ekologiczne; szachy; zajęcia korekcyjno-kompensacyjne; zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze; zajęcia logopedyczne.

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Krawcach

51

93

W latach szkolnych 2019/2020 oraz 2020/2021 szkoła prowadziła następujące formy edukacji i innych dodatkowych zajęć w szkole: zajęcia dodatkowe rozwijające z matematyki, zajęcia dodatkowe z języka angielskiego, zajęcia czytelnicze i artystyczne, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, zajęcia przyrodniczo – ekologiczne, zajęcia dodatkowe dla uczniów kl I-III, zajęcia sportowe SKS.

Zespół Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Wydrzy

64

59

W latach szkolnych 2019/2020 oraz 2020/2021 szkoła prowadziła następujące formy edukacji i innych dodatkowych zajęć w szkole: kółko matematyczne, zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze, zajęcia wyrównawcze (matematyka), zajęcia wyrównawcze, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne i rewalidacyjne (przedszkole), zajęcia logopedyczne, szachy, zajęcia turystyczne, kółko języka angielskiego, kółko języka polskiego. W roku 2020/2021 kółko matematyczne (kl. V -VIII), szachy (kl. II-III).

Zespół Szkół w Stalach

30

30

W latach szkolnych 2019/2020 oraz 2020/2021 szkoła prowadziła następujące formy edukacji i innych dodatkowych zajęć w szkole: zajęcia sportowe – Szkolny Klub Sportowy.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Grębowie

150

170

W latach szkolnych 2019/2020 oraz 2020/2021 szkoła prowadziła następujące formy edukacji i innych dodatkowych zajęć w szkole: SKS, UKS, kółko matematyczne, zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze, zajęcia wyrównawcze (matematyka), zajęcia wyrównawcze, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne i rewalidacyjne (przedszkole), zajęcia logopedyczne, szachy, zajęcia turystyczne, kółko języka angielskiego, kółko języka polskiego. W roku 2020/2021 kółko matematyczne. „Klub Trzymaj formę”.

Publiczna Filialna Szkoła Podstawowa w Zapoledniku

100

110

W latach szkolnych 2019/2020 oraz 2020/2021 szkoła prowadziła następujące formy edukacji i innych dodatkowych zajęć w szkole: SKS, zajęcia „Mały Mistrz”, koło przyrodnicze, koło czytelnicze, kółko matematyczne, zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze, zajęcia wyrównawcze (matematyka), zajęcia wyrównawcze, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne i rewalidacyjne (przedszkole), zajęcia logopedyczne, kółko języka angielskiego, kółko języka polskiego. W roku 2020/2021 kółko matematyczne. „Klub Trzymaj formę”.

Publiczna Filialna Szkoła Podstawowa w Jamnicy

0

0

W placówce oświatowej nie są realizowane zajęcia dodatkowe dla dzieci. Szkoła pozostaje wpisana do Systemu Oświaty w Polsce.

Gorzyce

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Trześni

160

120

W latach szkolnych 2019/2020 oraz 2020/2021 szkoła prowadziła następujące formy edukacji i innych dodatkowych zajęć w szkole: zajęcia rozwijające kompetencje językowe, zajęcia kształtujące kreatywność, zajęcia teatralne, zajęcia z podstaw gry w szachy, nauczanie przez kodowanie i programowanie, koło geograficzno-ekologiczne, ponadto udzielana była pomoc psychologiczno-pedagogiczne – j.angielski, pomoc psychologiczno-pedagogiczne – zajęcia wyrównawcze z matematyki, pomoc psychologiczno-pedagogiczne – koło matematyczne, a także prowadzona była terapia logopedyczna.

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Sokolnikach

421

344

W latach szkolnych 2019/2020 oraz 2020/2021 szkoła prowadziła następujące formy edukacji i innych dodatkowych zajęć w szkole: zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, zaj. rozwijające kreatywność, programowanie i robotyka, zajęcia sportowe SKS, zaj. z języka angielskiego, zajęcia artystyczne oraz rozwijające czytelnictwo, rewalidacja, zaj. socjoterapeutyczne ponadto prowadzona była PPP – pomoc psychologiczno-pedagogiczna oraz wwr.

Szkoła Podstawowa im. Stanisława Jachowicza w Furmanach

105

99

W latach szkolnych 2019/2020 oraz 2020/2021 szkoła prowadziła następujące formy edukacji i innych dodatkowych zajęć w szkole: zajęcia muzyczne, gimnastyka korekcyjna, kółko polonistyczne, kółko z języka angielskiego, kółko dziennikarskie, zajęcia sportowe w ramach SKS, zajęcia rozwijające zainteresowania, zajęcia wyrównawcze, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne.

Szkoła Podstawowa im. ks. Adama Osetka w Gorzycach

76

90

W latach szkolnych 2019/2020 oraz 2020/2021 szkoła prowadziła następujące formy edukacji i innych dodatkowych zajęć w szkole: koło z matematyki, koło z języka polskiego, koło z geografii, koło z fizyki, zajęcia sportowe SKS, chór oraz zajęcia logopedyczne.

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Jana Pawła II w  Gorzycach

280

291

W latach szkolnych 2019/2020 oraz 2020/2021 szkoła prowadziła następujące formy edukacji i innych dodatkowych zajęć w szkole: zajęcia logopedyczne, chór, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, zajęcia rewalidacyjne, zajęcia dla uczniów powracających z zagranicy, gimnastyka korekcyjna, integracja sensoryczna, koło biologiczne, koło fizyczne, koło geograficzne, koło z języka angielskiego, koło z języka niemieckiego, zajęcia sportowe, koło plastyczne.

Szkoła Podstawowa we Wrzawach

183

218

W latach szkolnych 2019/2020 oraz 2020/2021 szkoła prowadziła następujące formy edukacji i innych dodatkowych zajęć w szkole: zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze, zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno- społeczne, zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów, koła zainteresowań, zajęcia korekcyjno- kompensacyjne, gimnastyka korekcyjna, rewalidacja, logopedia, zajęcia sportowe w ramach SKS.

Nowa Dęba

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Nowej Dębie

355

324

W latach szkolnych 2019/2020 oraz 2020/2021 szkoła prowadziła następujące formy edukacji i innych dodatkowych zajęć w szkole: kółka przedmiotowe, kółka artystyczne, zajęcia sportowe, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, zajęcia logopedyczne.

Szkoła Podstawowa im. Św. Jadwigi Królowej w Alfredówce

0

0

W placówce oświatowej nie są realizowane zajęcia dodatkowe dla dzieci. Szkoła pozostaje wpisana do Systemu Oświaty w Polsce.

Szkoła Podstawowa im. Hrabiego Stanisława Tarnowskiego w Tarnowskiej Woli

54

49

W latach szkolnych 2019/2020 oraz 2020/2021 szkoła prowadziła następujące formy edukacji i innych dodatkowych zajęć w szkole: zajęcia sportowe – SKS, zajęcia rozwijające kreatywność, zajęcia korekcyjno – kompensacyjne.

Szkoła Podstawowa im. Fabiana Dury w Chmielowie

15

18

W latach szkolnych 2019/2020 oraz 2020/2021 szkoła prowadziła następujące formy edukacji i innych dodatkowych zajęć w szkole: zajęcia sportowe Szkolny Klub Sportowy (Podkarpacki Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy).

Zespół Placówek Oświatowych w Nowej Dębie – Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Bronisława Zybury

Ok. 212

206

W latach szkolnych 2019/2020 oraz 2020/2021 szkoła prowadziła następujące formy edukacji i innych dodatkowych zajęć w szkole: zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze, zajęcia rozwijające kreatywność, zajęcia korekcyjno – kompensacyjne, zajęcia logopedyczne, zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno –społeczne, koła zainteresowań (rozwijające zainteresowania) – zajęcia sportowe SKS.

Ponadto prowadzone są zajęcia pozalekcyjne „Klubik u Zybury” – organizowane przy wsparciu MOPS w Nowej Dębie od dnia 4 maja 2021.

Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Jadachach

39

48

W latach szkolnych 2019/2020 oraz 2020/2021 szkoła prowadziła następujące formy edukacji i innych dodatkowych zajęć w szkole: zajęcia sportowe SKS, zajęcia logopedyczne, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla uczniów z klas I-III oraz IV-VIII.

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Cyganach

58

49

W latach szkolnych 2019/2020 oraz 2020/2021 szkoła prowadziła następujące formy edukacji i innych dodatkowych zajęć w szkole: zajęcia kształtujące kreatywność uczniów oraz zajęcia korekcyjno-kompensacyjne.

Pysznica

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Jastkowicach

173

358

W latach szkolnych 2019/2020 oraz 2020/2021 szkoła prowadziła następujące formy edukacji i innych dodatkowych zajęć w szkole: koło matematyczne, koło z języka polskiego, koło przyrodnicze, koło z języka angielskiego, zajęcia z uczniem powracającym z zagranicy, zajęcia rozwijające z języka angielskiego, zajęcia przygotowujące do egzaminu, chór szkolny, zajęcia sportowe w ramach Szkolnego Klubu Sportowego, zajęcia rozwijające uzdolnienia matematyczne, zajęcia pt. „Młody programista”, zajęcia rozwijające uzdolnienia plastyczno – muzyczne pt. ,,Mały artysta”, zajęcia rozwijające z języka angielskiego, zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów w tym artystyczne, plastyczne, chemiczne, oraz zajęcia rekreacyjno sportowe.

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kłyżowie

166

94

W latach szkolnych 2019/2020 oraz 2020/2021 szkoła prowadziła następujące formy edukacji i innych dodatkowych zajęć w szkole: zajęcia przygotowujące do egzaminu z języka polskiego (kl. VIII), zajęcia przygotowujące do egzaminu z języka angielskiego (kl. VIII), zajęcia przygotowujące do egzaminu z matematyki (kl. VIII), chór szkolny, zajęcia rekreacyjno – sportowe, zajęcia rozwijające zainteresowania polonistyczne kl.1, zajęcia rozwijające zainteresowania matematyczne kl. II, zajęcia rozwijające zainteresowania polonistyczne kl. III, zajęcia rozwijające zainteresowania matematyczne kl. IV V, VVI, VIII, zajęcia rozwijające zainteresowania z języka angielskiego kl. VIII.

Ponadto w szkole w roku szkolnym 2020/2021 w szkole prowadzone było koło rozwijające kreatywność plastyczną uczniów ,,Mały artysta” kl. I, koło rozwijające kreatywność polonistyczną uczniów ,,Zabawy językiem polskim” kl.II, koło rozwijające umiejętności językowe uczniów ,,Mały Poliglota” kl. I – III, koło rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów ,,Kreatywna matematyka” kl. IV, zajęcia rozwijające zainteresowania matematyczne kl. VI oraz koło rozwijające uzdolnienia językowe w kl. VIII.

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Krzakach

46

66

W latach szkolnych 2019/2020 oraz 2020/2021 szkoła prowadziła następujące formy edukacji i innych dodatkowych zajęć w szkole: różne kółka przedmiotowe, zajęcia sportowe w ramach Szkolnego Klubu Sportowego.

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Pysznicy

400

360

W latach szkolnych 2019/2020 oraz 2020/2021 szkoła prowadziła następujące formy edukacji i innych dodatkowych zajęć w szkole: różne kółka przedmiotowe / rozwijania zainteresowań, zajęcia sportowe w ramach Szkolnego Klubu Sportowego. Ponadto w szkole prowadzony jest „Chór szkolny”, oraz organizowane różnego rodzaju gry i zabawy.

Radomyśl nad Sanem

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Chwałowicach

72

56

W latach szkolnych 2019/2020 oraz 2020/2021 szkoła prowadziła następujące formy edukacji i innych dodatkowych zajęć w szkole: Szkolne Koło Zainteresowań, Szkolne Koła Przedmiotowe;

Publiczna Szkoła Podstawowa im. gen. Kazimierza Sosnowskiego w Antoniowie

70

63

W latach szkolnych 2019/2020 oraz 2020/2021 szkoła prowadziła następujące formy edukacji i innych dodatkowych zajęć w szkole: Szkolny Klub Sportowy, szkolne „Kółko ortograficzne”, szkolne koło angielskiego: „Fun with English”, szkolne koło fotograficzne „Okiem obiektywu”, zajęcia w zakresie rozwoju zainteresowań: „Programujemy roboty”, „Tak się składa – Origami” oraz „Tajemnice elektroniki”.

Zespół Szkół w Radomyślu nad Sanem

118

130

W latach szkolnych 2019/2020 oraz 2020/2021 szkoła prowadziła następujące formy edukacji i innych dodatkowych zajęć w szkole:

-zajęcia edukacyjne „Różowa skrzyneczka” dot. menstruacji oraz propagowanie idei skrzyneczki, zwalczanie wykluczenia społecznego spowodowanego ubóstwem menstruacyjnym.

– udział w ogólnopolskim Dniu Bezpiecznego Internetu;

– udział w akcji UNICEF z okazji Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka;

– współpraca z Komendą Powiatową Policji w Stalowej Woli – odpowiedzialność karna nieletnich;

– współpraca ze Strażą Pożarną – pierwsza pomoc oraz postępowanie w sytuacjach zagrożenia;

– warsztaty z pedagogiem dotyczące: kompetencji emocjonalno – społecznych, tolerancji, hejtu, stereotypów, wspierania zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży;

– wyjazdy do szkół średnich, spotkania z przedstawicielami szkół średnich – zapoznanie z ofertą edukacyjną;

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Rzeczycy Długiej

36

15

W latach szkolnych 2019/2020 oraz 2020/2021 szkoła prowadziła następujące formy edukacji i innych dodatkowych zajęć w szkole: szkolne koło języka polskiego (zajęcia pozalekcyjne); Szkolne koło matematyczne(zajęcia pozalekcyjne);

Ponadto w szkole organizowane były prezentacje szkół średnich z powiatu stalowowolskiego dla uczniów klasy VIII (prezentacja w formie zdalnej).

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Woli Rzeczyckiej

74

76

W latach szkolnych 2019/2020 oraz 2020/2021 szkoła prowadziła następujące formy edukacji i innych dodatkowych zajęć w szkole: Szkolny Klub Sportowy (2 grupy), Szkolne Koło Teatralne „Życie to jest teatr”, organizacja wyjazdów do kina, organizacja uroczystości związanych z patronem szkoły, organizacja konkursów plastycznych, oraz organizowane były cykliczne akcje czytelnicze a także obchody np. Dnia Języka Ojczystego, Dnia Matematyki, akcje profilaktyczne np. Dzień dobrych uczynków. Szkoła uczestniczyła w realizacji programów edukacyjnych pt.: „ Akademia Bezpiecznego Puchatka”, „Ratujemy i uczymy ratować, „Śniadanie daje moc”, „Szkolne Przygody Gangu Swojaków”.

Zaklików

Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Adama Sapińskiego w Zaklikowie

150

120

W latach szkolnych 2019/2020 oraz 2020/2021 szkoła prowadziła następujące formy edukacji i innych dodatkowych zajęć w szkole: koło matematyczne, koło z języka polskiego, koło przyrodnicze i geograficzne, koło z języka angielskiego, zajęcia rozwijające z języka angielskiego (udział w międzynarodowych projektach E-twinning), zajęcia przygotowujące do egzaminu zewnętrznego, zajęcia sportowe w ramach Uczniowskiego Klubu Sportowego (sekcje piłki nożnej, piłki siatkowej, piłki koszykowej, piłki ręcznej), zajęcia rozwijające uzdolnienia matematyczne (sukcesy w Międzynarodowym Konkursie „Kangur Matematyczny”), zajęcia informatyczne w zakresie programowania, zajęcia rozwijające uzdolnienia plastyczne oraz muzyczne, zajęcia rozwijające zainteresowania artystyczne – koło teatralne (przygotowania do wystawianych sztuk teatralnych).

Zespół Szkół w Zdziechowicach

101

132

W latach szkolnych 2019/2020 oraz 2020/2021 szkoła prowadziła następujące formy edukacji: zajęcia rozwijające uzdolnienia i zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze z przedmiotów ogólnokształcących oraz zajęcia logopedyczne, zajęcia przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty.

Zespół Szkół w Lipie

984

665

W latach szkolnych 2019/2020 oraz 2020/2021 szkoła prowadziła następujące formy edukacji i innych dodatkowych zajęć w szkole: koło polonistyczne, koło matematyczne, zajęcia rozwijające kreatywność, koło przyrodnicze, klub młodego ekologa, koło fizyczne, koło chemiczne, koło biologiczno-geograficzne, koło plastyczne, zajęcia sportowe, koło języka niemieckiego, koło teatralne, drużyna harcerska.

Zaleszany

Zespół Szkół w Zaleszanach

142

131

W latach szkolnych 2019/2020 oraz 2020/2021 szkoła prowadziła następujące formy edukacji i innych dodatkowych zajęć w szkole: kółko taneczne (w szkolnym planie nauczania); kółko programistyczne (w szkolnym planie nauczania); kółko humanistyczne (w szkolnym planie nauczania); kółko matematyczne (w szkolnym planie nauczania), kółko z języka niemieckiego, nauka gry na gitarze akustycznej i elektrycznej, nauka gry na perkusji. W szkole ponadto realizowane były zajęcia teatralne. Prowadzony jest Uczniowski Klub Sportowy. Ponadto działa klub hobbystów: „Moje hobby Wędkarstwo”.

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Zbydniowie

105

101

W latach szkolnych 2019/2020 oraz 2020/2021 szkoła prowadziła następujące formy edukacji i innych dodatkowych zajęć w szkole: zajęcia teatralne, szachy, klub filmowy, zajęcia artystyczne, matematyczne, językowe, ortograficzne, dziennikarskie, sportowe. Ponadto organizowane były spotkania z przedstawicielami szkół ponadpodstawowych, wizyta w zakładzie pracy, lekcje doradztwa zawodowego, udział przedstawicieli różnych zawodów w lekcjach.

Zespół Szkół w Turbi

204

195

W latach szkolnych 2019/2020 oraz 2020/2021 szkoła prowadziła następujące formy edukacji i innych dodatkowych zajęć w szkole: kółko teatralne, kółko polonistyczne, kółko polonistyczne i językowe, kółko matematyczne i kółko polonistyczne, kółko szachowe, szkółka piłkarska Legia Warszawa oraz szkolny klub sportowy.

Publiczna Szkoła Podstawowa – Kotowa Wola

80

69

W latach szkolnych 2019/2020 oraz 2020/2021 szkoła prowadziła następujące formy edukacji i innych dodatkowych zajęć w szkole: szkoła piłkarska, gimnastyka zdrowotna, kółko artystyczne, kółko informatyczne, kółko językowe, kółko matematyczne.

Publiczna Szkoła Podstawowa – Majdan Zbydniowski

b/d

b/d

Brak danych

Publiczna Szkoła Podstawowa – Pilchów

18

16

W latach szkolnych 2019/2020 oraz 2020/2021 szkoła prowadziła następujące formy edukacji i innych dodatkowych zajęć w szkole: zajęcia sportowe w ramach Szkolnego Klubu Sportowego (SKS).

Publiczna Szkoła Podstawowa – Skowierzyn

367

368

W latach szkolnych 2019/2020 oraz 2020/2021 szkoła prowadziła następujące formy edukacji i innych dodatkowych zajęć w szkole: koło teatralne, koło informatyczne, koło matematyczne, zajęcia matematyczno-informatyczne, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, zajęcia rewalidacyjne, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne, realizowana terapia pedagogiczna, zajęcia logopedyczne, zajęcia dodatkowe z j. polskiego, zajęcia dodatkowe z historii, zajęcia rozwijające uzdolnienia z j. polskiego.

Skip to content