26 października 2023 roku, Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, ul. Towarnickiego 3A.

Organizator: Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Rzeszowie.

Prowadzący: Pracownicy Departamentu Wspierania Przedsiębiorczości Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie.

Szkolenie skierowane jest do:

 • Mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) z województwa podkarpackiego,
 • Zainteresowanych realizacją „modułowych” projektów badawczo-rozwojowych obejmujących:
  • Prowadzenie prac B+R i/lub inwestycje w infrastrukturę B+R,
  • Prace przedwdrożeniowe,
 • Mogą również skorzystać z dofinansowania na usługi doradcze jako element projektu.

W trakcie szkolenia:

 • Przedstawione zostaną cele i możliwości wsparcia w ramach działania 1.1 „Badania i rozwój, Typ projektu: Wsparcie działalności badawczo-rozwojowej” Programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027.
 • Omówione zostaną warunki przyznania dofinansowania i realizacji projektów, w tym kryteria wyboru projektów.
 • Zaprezentowane zostaną szczegółowe zasady dotyczące naboru wniosków oraz oczekiwania względem wymaganej dokumentacji.
 • Uczestnicy szkolenia otrzymają informacje o wzorze i sposobie przygotowania wniosku o dofinansowanie oraz jego załączników.
 • Przedstawione zostaną informacje dotyczące kosztów kwalifikowanych w projektach.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny!

Liczba miejsc ograniczona!

Szczegółowe informacje o szkoleniu dostępne są pod poniższym linkiem: https://fundusze.podkarpackie.pl/index.php/rpowp-2014-2020/spotkania-informacyjne/2146-bezplatne-szkolenie-pn-1-1-badania-i-rozwoj-typ-projektu-wsparcie-dzialalnosci-badawczo-rozwojowej

Broszura informacyjna na temat szkolenia ze wsparcia działalności badawczo rozwojowej

Skip to content