12 października 2023 r., Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, ul. Towarnickiego 3A.

Organizator: Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Rzeszowie.

Prowadzący: Pracownicy Departamentu Wspierania Przedsiębiorczości Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie.

Szkolenie skierowane jest do:

  • Mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) z województwa podkarpackiego,
  • Zainteresowanych wdrożeniem we własnej działalności gospodarczej wyników prac B+R mających na celu wytworzenie innowacyjnych produktów/usług lub wprowadzenie nowych procesów produkcyjnych.

W trakcie szkolenia:

  • Przedstawione zostaną cele i możliwości wsparcia w ramach działania 1.3 „Wsparcie MŚP – Dotacja, Typ projektu: Wdrożenia prac B+R, innowacji przez MŚP” Programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027.
  • Omówione zostaną warunki przyznania dofinansowania i realizacji projektów, w tym kryteria wyboru projektów.
  • Zaprezentowane zostaną szczegółowe zasady dotyczące naboru wniosków oraz oczekiwania względem wymaganej dokumentacji.
  • Uczestnicy szkolenia otrzymają informacje o wzorze i sposobie przygotowania wniosku o dofinansowanie oraz jego załączników.
  • Przedstawione zostaną informacje dotyczące kosztów kwalifikowanych w projektach.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny!

Liczba miejsc ograniczona!

Szczegółowe informacje o szkoleniu dostępne są pod poniższym linkiem: https://fundusze.podkarpackie.pl/index.php/rpowp-2014-2020/spotkania-informacyjne/2145-bezplatne-szkolenie-pn-1-3-wsparcie-msp-dotacja-typ-projektu-wdrozenia-prac-b-r-innowacji-przez-msp

Link do pobrania: Agenda Szkolenia 1.3 12.10.2023 (format DOCX, pojemność 137 kB)

Logo Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich

Logo Funduszy Europejskich, a w tym Pomocy Technicznej dla Funduszy Europejskich, flaga Rzeczpospolitej Polskiej oraz Dofinansowania przez Unię Europejską

Skip to content