Home

[row]
[span12][lazy_load_box effect=”slidefromleft” speed=”800″ delay=”200″][title_box title=”Aktualności” custom_class=”news-title”] [recent_posts num=”5″ post_format=”standard” meta=”true” thumb=”false” excerpt_count=”24″ custom_class=”home2-grid” more_text_single=”więcej”][/lazy_load_box][/span12]
[/row]

[row]
[span4][lazy_load_box effect=”slidefromleft” speed=”800″ delay=”200″][title_box title=”LGD – kim jesteśmy?” subtitle=”Na podstawie uchwał Rad Miejskich i Gminnych, 16 06 2015 r nastąpiło połączenie Stowarzyszenia „Lasowiacka Grupa Działania” z Forum Mieszkańców Wsi „SANŁĘG” LGD. W tym dniu Walne Zebranie Członków na prezesa Zarządu ponownie wybrało dotychczas pełniącego tę funkcję Pana Mirosława Plutę.” icon=”home1″ custom_class=”home1-title”][/lazy_load_box][/span4]

[span4]
[lazy_load_box effect=”slidefromright” speed=”800″ delay=”400″][title_box title=”PROW 2014-2020″ subtitle=”Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 (PROW 2014-2020) został opracowywany na podstawie przepisów Unii Europejskiej, w szczególności rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.
w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich. ” icon=”home3″ custom_class=”home1-title”][/lazy_load_box][/span4]

[span4][lazy_load_box effect=”fade” speed=”800″ delay=”800″][title_box title=”Rozwój lokalny kierowany przez społeczność ” subtitle=”Jednym z działań, które realizowane będzie
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020) jest „LEADER”, czyli wspierany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz … ” icon=”home2″ custom_class=”home1-title”][/lazy_load_box][/span4]
[/row]

[row custom_class=”looper”]
[span6][lazy_load_box effect=”slidefromright” speed=”800″ delay=”200″][title_box title=”Dokumentacja dot. wdrażania LSR” custom_class=”news-title”][wrap][title_box title=”” subtitle=” ” custom_class=”wrap-title”]

„STRATEGIA ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ
OBJĘTEGO PROGRAMEM ROZWOJU
OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020″
wiecej

[/wrap][/lazy_load_box][/span6]

[span5][lazy_load_box effect=”zoomin” speed=”800″ delay=”200″][title_box title=”Galeria zdjęć” custom_class=”news-title”]

[/lazy_load_box][/span5][/row]

[row custom_class=”loopers”]
[lazy_load_box effect=”slideup” speed=”800″ delay=”200″][wrap2][span2]

Gminy objęte „Lokalną strategią rozwoju” :

[/span2]
[span1]

[/span1]
[span1]
bojanow
[/span1]
[span1]
gorzyce
[/span1]
[span1]
gregow
[/span1]
[span1]
Nowa_Deba
[/span1]
[span1]
pysznica
[/span1]
[span1]
radomysl
[/span1]
[span1]
[/span1]
[span1]
zaleszany
[/span1]
[span2][/span2]

[/wrap2][/lazy_load_box][/row]

Skip to content