Klauzula informacyjna

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie „Lasowiacka Grupa Działania” z siedzibą w Nowej Dębie (39-460), ulica Mikołaja Reja 7.
  2. Dane będą przetwarzane na podstawie artykułem 6 ustawy 1 literami a RODO w celu statutowym Stowarzyszenia i nie będą udostępniane innym odbiorcom.
  3. Dane osobowe będą przechowywane w bazie administratora i przetwarzane do czasu wniesienia sprzeciwu.
  4. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, a także prawo do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
  5. Ponadto posiada Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych osobowych oraz prawo do przenoszenia tych danych na zasadach określonych w artykule 16–21 RODO.
  6. W każdej chwili ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
Skip to content