W dniach 18-20 czerwca w Zakopanem pracownicy biura brali udział w ogólnopolskiej konferencji  „LEADER: osiągnięcia, wyzwania i możliwości” organizowanej przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. Uczestnikami konferencji byli przedstawiciele lokalnych grup działania oraz organizacji i instytucji wspierających wdrażanie LEADER w Polsce.

Zebrani dyskutowali o doświadczeniach związanych z wdrażaniem podejścia LEADER oraz wyzwaniach, które stoją przed nimi w nowym okresie programowania 2023-2027. Wydarzenie to było idealnym miejsce do zdobywania wiedzy,  wymiany informacji, które w przyszłości ułatwią realizację zadań w ramach lokalnej strategii rozwoju (LSR).

Głównymi zagadnieniami poruszanymi podczas warsztatów były: wielofunduszowość, ewaluacja LSR, komunikacja i promocja LGD, animacja i wspieranie aktywności lokalnych społeczności, angażowanie młodzieży w działaniach LGD.

Konferencja LEADER osiągnięcia, wyzwania i możliwości

 

Skip to content