Zapraszamy wszystkich mieszkańców obszaru działania Lokalnej Grupy Działania „Lasowiacka Grupa Działania” do zgłaszania uwag do projektu Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) na lata 2023-2027.

To ostatnia szansa, aby mieć wpływ na kształtowanie przyszłości naszego regionu!

LSR to dokument, który określa kierunki rozwoju obszaru działania LGD na lata 2023-2027. Zawiera on między innymi:

  • Cele strategiczne, które chcemy osiągnąć w tym okresie.
  • Rodzaje projektów, które będą wspierane.
  • Zasady przyznawania dofinansowania.

Uwagi do LSR można zgłaszać:

Termin składania uwag mija 29 maja 2023 roku, do godziny 8:00.

Zachęcamy do aktywnego udziału w konsultacjach!

Link do pobrania: Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2023 – 2027 (format PDF, pojemność 1 735 kB)

Skip to content