Informujemy, iż dnia 9 maja 2024 roku na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia „Lasowiacka Grupa Działania” podjęto uchwałę w sprawie przyjęcia lokalnych kryteriów wyboru operacji i projektów w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023 – 2027.

Zgodnie z przyjętą procedurą przyjęte kryteria mogą podlegać aktualizacji i zmianom po ich zaakceptowaniu przez Walne Zebranie Członków. W załączeniu prezentujemy treść przyjętych kryteriów. W związku z powyższym zachęcamy wszystkich zainteresowanych do współpracy przy realizacji naszej strategii.

Link do pobrania: Zestawienie wszystkich lokalnych kryteriów wyboru operacji projektów (format: PDF, pojemność 690 kB).

Skip to content