Monitoring i ewaluacja

Ankieta monitorująca dla Beneficjentów poddziałania 19.2 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na potrzeby badania poziomu satysfakcji wnioskodawców Lokalnych Grup Działania (LGD) w zakresie jakości działań komunikacyjnych, w tym efektywności działań służących wdrażaniu Lokalnych Struktur Działania (LSR).

Skip to content