Projekty grantowe

Uwaga!
Na podstawie art. 42 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2022 r. poz. 1234, 1270), Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) zaktualizowała formularz wniosku o przyznaniu pomocy na projekt grantowy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020. 

Zmieniony formularz wniosku o przyznanie pomocy obowiązuje od dnia 14 lipca 2022 r.

Poprzednie wersje dokumentów aplikacyjnych oraz umów o przyznaniu pomocy znajdują się w Dokumentach archiwalnych ARiMR

1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy, wersja 4z (obowiązuje od 14 lipca 2022 r.)

2) Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 5z)

Uwaga!
29.01.2021 r. została udostępniona wersja 5z: umowy o przyznaniu pomocy

3) Formularz wniosku o płatność, wersja 5z (obowiązuje od 8 maja 2020 r.)

4) Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu/ Informacja po realizacji operacji

Skip to content