Pracownicy biura w dniach 20-21 kwietnia br. w Jodłowej uczestniczyli w spotkaniu z przedstawicielami lokalnych grup działania z terenu województwa podkarpackiego, którego organizatorem był Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie. Spotkanie odbyło się w związku z ogłoszonym konkursem na wybór Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027.

Część merytoryczną szkolenia przygotowali pracownicy Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich z uwzględnieniem informacji przekazanych przez Departament Zarządzania Regionalnego Programu Operacyjnego.  Spotkanie otworzyła Dyrektor Departamentu PROW – Pani Magdalena Sobina. W trakcie swojego wystąpienia zwróciła uwagę na najważniejsze aspekty związane z przyszłą perspektywą finansową oraz przygotowaniem LSR przez lokalne grupy działania. W trakcie tej części spotkania skupiono się także na odpowiedziach na najczęściej pojawiające się pytania w związku z ogłoszonym konkursem na wybór LSR.

W spotkaniu uczestniczyła również Pani Marta Lulek-Kozik – przedstawicielka Departamentu Zarządzania Regionalnego Programu Operacyjnego, która odpowiadała na pytania lokalnych grup działania dotyczących przygotowania LSR w zakresie Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) zgodnie z Priorytetem 8 RLKS Funduszy Europejskich dla Podkarpacia 2021-2027 (FEP).

Link do pozostałych informacji ze spotkania: https://prow.podkarpackie.pl/index.php/test-1/292-spotkanie-z-przedstawicielami-lgd-z-terenu-wojewodztwa-podkarpackiego-w-zwiazku-z-ogloszonym-konkursem-na-wybor-lsr 

Na zdjęciu podczas przemówienia Pani Przewodnicząca spotkaniu

Na zdjęciu osoby uczestniczące w spotkaniu

S.S.

Skip to content