W dniu 9 stycznia 2024 roku w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie odbyło się uroczyste podpisanie umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) na lata 2023-2027 dla Stowarzyszenia „Lasowiacka Grupa Działania”.

Podpisy pod dokumentem złożyli:

  • Pan Paweł Gardy, Prezes Stowarzyszenia „Lasowiacka Grupa Działania”,
  • Pani Iwona Woch, Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego.

Łączna kwota dofinansowania, jaką otrzymało Stowarzyszenie na realizację LSR, wynosi:

  • 2 750 000,00 euro w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PS WPR) na lata 2023-2027,
  • 1 086 830,00 euro w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) na lata 2021-2027.

Podpisanie umowy to ważny krok w realizacji strategii rozwoju lokalnego Stowarzyszenia „Lasowiacka Grupa Działania”. LSR obejmuje szereg projektów i działań mających na celu rozwój obszaru objętego działaniem LGD, w tym między innymi:

  • Wsparcie przedsiębiorczości i tworzenie nowych miejsc pracy,
  • Rozwój infrastruktury społecznej i turystycznej,
  • Promocję lokalnego dziedzictwa kulturowego,
  • Kształtowanie kapitału społecznego i integrację lokalnej społeczności.

Stowarzyszenie „Lasowiacka Grupa Działania” zaprasza wszystkich mieszkańców obszaru swojego działania do zapoznania się ze strategią LSR i udziału w jej realizacji.

Zdjęcia ze spotkania:

Skip to content