29 maja 2023 r. w sali Gminnego Centrum Kultury w Grębowie odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Lasowiacka Grupa Działania”.

W spotkaniu uczestniczyli:

  • Członkowie Stowarzyszenia,
  • Przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego,
  • Inni zaproszeni Goście.

Zebranie otworzył i poprowadził Prezes Stowarzyszenia Pan Paweł Gardy.

Pierwszym punktem spotkania było omówienie zmian w Statucie Stowarzyszenia. Do przedstawionych zmian nie zgłoszono żadnych uwag. Następnie, jednogłośnie podjęto Uchwałę Nr 1/2023 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia „Lasowiacka Grupa Działania” z dnia 29 maja 2023 r. w sprawie zmiany Statutu Stowarzyszenia.

Najważniejszą częścią spotkania było przedstawienie nowej Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) na lata 2023-2027. LSR została omówiona szczegółowo przez Panią Annę Kowalską, Kierownika Biura Stowarzyszenia. Pani Kowalska przedstawiła cele strategiczne LSR, rodzaje projektów, które będą wspierane w ramach LSR, a także zasady przyznawania dofinansowania.

Po prezentacji LSR odbyła się dyskusja, w trakcie której członkowie Stowarzyszenia mogli zgłaszać swoje pytania i uwagi. LSR została jednogłośnie przyjęta Uchwałą Nr 2/2023 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia „Lasowiacka Grupa Działania” z dnia 29.05.2023 r. w sprawie: przyjęcia „Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Planem Strategicznym Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 i Programem Regionalnym Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027”.

Na zakończenie spotkania Prezes Stowarzyszenia podziękował wszystkim uczestnikom za udział w Walnym Zebraniu i zachęcił do współpracy w realizacji LSR.

Galeria zdjęć z zebrania:

Zdjęcia z zebrania Zdjęcia na którym widać osoby podczas obrad

Skip to content