Szanowni Państwo, na podstawie § 23 ustawy 1 punkt 2 Statutu Stowarzyszenia „Lasowiacka Grupa Działania”, Zarząd Stowarzyszenia na posiedzeniu w dniu 16 maja 2023 roku podjął uchwałę numer 1/23 w sprawie zwołania Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.

Zebranie odbędzie się w dniu 29.05.2023 roku o godzinie 9:00 w sali Gminnego Centrum Kultury w Grębowie (ulica Rynek 1C, 39-410 Grębów).

Serdecznie zapraszamy wszystkich członków Stowarzyszenia do udziału w zebraniu.

Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie zebrania.
  2. Powitanie członków.
  3. Przyjęcie porządku zebrania.
  4. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza zebrania.
  5. Omówienie proponowanych zmian w Statucie LGD.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie LGD.
  7. Przedstawienie Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027.
  8. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027.
  9. Dyskusja i wolne wnioski.
  10. Zamknięcie zebrania.
Skip to content