Szanowni Państwo,

Mamy przyjemność poinformować, że proces tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) na lata 2023-2027 dla obszaru działania Stowarzyszenia „Lasowiacka Grupa Działania” został zakończony.

5 czerwca 2023 roku złożyliśmy w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego wniosek o wybór LSR.

Chcielibyśmy serdecznie podziękować wszystkim mieszkańcom, którzy aktywnie włączyli się w tworzenie tego ważnego dokumentu. Szczególne podziękowania kierujemy do osób, które wzięły udział w konsultacjach społecznych, zgłaszały swoje pomysły i uwagi, a także członkom Zespołu Sterującego LSR, którzy poświęcili swój czas i zaangażowanie na rzecz wypracowania strategii.

Lokalna Strategia Rozwoju to dokument, który określa kierunki rozwoju obszaru działania Stowarzyszenia „Lasowiacka Grupa Działania” na lata 2023-2027. Zawiera on między innymi:

  • Cele strategiczne, które chcemy osiągnąć w tym okresie.
  • Rodzaje projektów, które będziemy wspierać.
  • Zasady przyznawania dofinansowania.

LSR jest kluczowym dokumentem dla rozwoju naszego regionu. Będzie ona stanowić podstawę do przyznawania środków unijnych na realizację projektów lokalnych.

W najbliższym czasie LSR zostanie poddana ocenie przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego. Po uzyskaniu pozytywnej oceny zostanie ogłoszony nabór wniosków o dofinansowanie projektów.

O wszystkich bieżących informacjach dotyczących LSR będziemy informować na bieżąco na naszej stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych.

Jeszcze raz dziękujemy za zaangażowanie i pomoc w tworzeniu LSR.

Z poważaniem,
Zarząd Stowarzyszenia „Lasowiacka Grupa Działania”

Link do pobrania: Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2023-2027 (format PDF, pojemność 1 784 kB)

Skip to content